Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Miercuri, 14 Iunie 2017 00:00

27 iunie - repartizarea locurilor de cazare în cămin

Repartizarea locurilor de cazare în cămin pentru studenții de la Facultatea BAA și ridicarea Contratului de cazare va avea loc marți, 27 iunie 2017, ora 09.00. Repartizarea va avea loc la decanat (bir. 410) în baza cererilor depuse la Comitetul Sindical al Studenților cu respectarea cerinţelor regulamentare.

ORDINEA DE PRIORITATE LA REPARTIZARE VA FI URMĂTOAREA:
  • Studenţii orfani de ambii părinţi,
  • Studenţii cu rezultate înalte la învăţătură, în activitate de cercetare, sportivă, culturală etc.;
  • Studenţii care provin din familii aflate în condiţii sociale şi de sănătate defavorabile (student invalid grupa /cu handicap; părinţi invalid gr.; părinţi veterani; familii cu mulţi copii; familii de studenţi, etc. – se prezentă actele doveditoare).

NU VOR FI CAZAŢI în cămin studenţii care: au înstrăinat locul de cazare; au găzduit, neautorizat, persoane străine în camerele unde au fost cazaţi; au fost sancţionaţi în anul de studii anterior; au comis abateri de la normele regulamentare de comportare în cămin.

Repartizarea finală a locurilor în cămine, va fi reflectată pe panoul de avize al facultăţii.

Pentru ridicarea Contractului de cazare Vă rugăm să prezentaţi buletinul de identitate sau  carnetul de student.