Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Vineri, 27 Iunie 2014 00:00

DIPLOME DE MERIT 2014

În scopul dezvoltării activismului studenţesc, aprecierii meritelor absolvenţilor în activitatea extraacademică și promovarea imagini pozitive a Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor în ASEM şi în exterior, la şedinţa Consiliului Facultății Business și Administrarea Afacerilor din 25 iunie 2014 (Proces verbal nr. 8) s-a decis să se decerneze DIPLOME de MERIT următorilor 12 absolvenţi, Promoţia 2014:

 • BUJULA Elvira, MKL 112 - implicarea activă în diverse proiecte studențești. Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. Premiantă a Simpozionului Internațional al Tinerilor Cercetători (2014) și a concursului economic studențesc ”Azi student, miine antreprenor” (2013). Participarea la concursul ”Cel mai bun proiect de marketing”, proiectul ”Study tour to Poland” etc.
 • CARAUȘ Cristina, BA 112 - câștigătoarea concursului „Cel mai bun student al ASEM 2012”, Bursa demerit 2014, membru al Consiliului Facultății BAA, Președinte la Consiliului Studențesc al Facultății, premiantă al Concursului ”Azi student, miine antreprenor”. Implicare deosebit de activă în diverse proiecte studențești. Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.
 • COROLIOV Oxana, MERC 112 - premiantă a Simpozionului Internațional al Tinerilor Cercetători (ed. 2012, 2014), participantă la concursul studențesc ”Start-up@Business model” (2013). Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.
 • DAMASCHIN Mariana, MERC 112 - Premiantă a Simpozionului Internațional al Tinerilor Cercetători (2014), triplă câștigătoarea a concursului de Burse suplimentare pentru tineri din familii dezavantajate, participantă la concursul studențesc ”Start-up@Business model” (2013). Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și înexterior.
 • DIMITRIU Nadejda, BA 118 – Premiantă a Simpozionului Internațional al Tinerilor Cercetători (2012), premiantă al Concursului studențesc ”Start-up@Business model” (2013), co-organizator al Academiei Start-up, membru Senatului ASEM.
 • GHEDROVICI Alexandru, MKL 115 - câştigătorul concursului „Cel mai bun student al ASEM 2013”, Bursa de merit 2014, Bursa Paul Bran, participarea activă la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, publicații. Participarea la concursul ”Cel mai bun proiect de marketing” (2013), Șef de grupă. Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.
 • GODOROGEA Dumitru, BA 119 – Premiant al Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători (2014), Bursa Paul Bran, participant la concursul ”Azi student, miine antreprenor”. Premiant al Concursului ”Start-up@Business model” (2013), campion multiplu al Republicii Moldova la Triatlon Forță. Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.
 • LICA Domnica, T 111 - implicare activă în diverse proiecte studențești. Promovarea imaginii pozitive a facultățiiîn ASEM și în exterior. Șef de grupă.
 • LITVIN Eugeniu, BA 119 – participant la concursul ”Azi student, miine antreprenor” (2012), Concursul ”Start-up@Business model” (2013), Conferințe stiințifice studențești. Implicare deosebit de activă în diverse proiecte studențești. Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. Șef de grupă.
 • RADU Mihaela, MKL 113 - Premiantă Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători (2012, 2013, 2014), câștigătoarea concursului ”Azi student, miine antreprenor”, participarea la concursul ”Cel mai bun proiect de marketing” (2013), implicare deosebit de activă îndiverse proiecte studențești. Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.
 • RUSSU Cristina, BA 114 - câștigătoarea concursului „Cel mai bun student al ASEM 2013”, Bursa de merit 2014, Liderul Comitetului Sindical al Studenților facultății BAA, membru Consiliului Facultății BAA, corespondent al ziarului ”Curierul economic”, premiantă a Concursului ”Azi student, miine antreprenor” și a Concursului ”Start-up@Business model”. Șef de grupă.
 • STERBEȚ Irina, BA 113 - câștigătoarea concursului de Burse suplimentare pentru tineri din familii dezavantajate, implicare deosebit de activă în diverse proiecte studențești. Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. Șef de grupă.

Prin decizia Consiliului Facultății din 25 iunie 2014 au fost înaintate Senatului ASEM trei candidaturi, din cei mai buni absolvenți ai Facultății Business și Administrarea Afacerilor, pentru Cartea deAur a ASEM-ului.

 Promoția 2014 va fi prezentată de:
 • RADU Mihaela
 • GHEDROVICI Alexandru
 • LITVIN Eugeniu