Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Avize

Repartizarea locurilor de cazare în cămin pentru studenții de la Facultatea BAA și ridicarea Contratului de cazare va avea loc marți, 27 iunie 2017, ora 09.00. Repartizarea va avea loc la decanat (bir. 410) în baza cererilor depuse la Comitetul Sindical al Studenților cu respectarea cerinţelor regulamentare.

ORDINEA DE PRIORITATE LA REPARTIZARE VA FI URMĂTOAREA:
 • Studenţii orfani de ambii părinţi,
 • Studenţii cu rezultate înalte la învăţătură, în activitate de cercetare, sportivă, culturală etc.;
 • Studenţii care provin din familii aflate în condiţii sociale şi de sănătate defavorabile (student invalid grupa /cu handicap; părinţi invalid gr.; părinţi veterani; familii cu mulţi copii; familii de studenţi, etc. – se prezentă actele doveditoare).

NU VOR FI CAZAŢI în cămin studenţii care: au înstrăinat locul de cazare; au găzduit, neautorizat, persoane străine în camerele unde au fost cazaţi; au fost sancţionaţi în anul de studii anterior; au comis abateri de la normele regulamentare de comportare în cămin.

Repartizarea finală a locurilor în cămine, va fi reflectată pe panoul de avize al facultăţii.

Pentru ridicarea Contractului de cazare Vă rugăm să prezentaţi buletinul de identitate sau  carnetul de student.

 

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor invită absolvenţii promoţia 2017 să participe la festivitatea de înmânare a Diplomelor de Licenţă vineri, 30 iunie, ora 11.00.

Specialitatea/grupaBlocul, auditoriul
BA 141 / BA 131 A 701
BA 142 / BA 132 Aula
BA 143 / BA 133 A 801
BA 144 / BA 134 A 704
BA 145, 146 Aula
BA 148, 149 / BA 135 A 1002
A 141 A 704
MPI 141 Aula
MKL 142, 143, 144 A 601
MKL 131, 132 A 407
MKL 145 / MKL 133 A 411
T 141, 143 / T 131   A 210
MERC 141, 142 / MERC 131
TAP 131 / TAP 121
Aula
Felicitări şi cele mai calde urări de bine cu ocazia absolvirii studiilor de licenţa!!! Mari succese în viitoarea carieră! 

 

Studenţii din anul I, II şi III (TAP), care doresc să locuiască în căminele studenţeşti ASEM, în anul univ. 2017 - 2018, vor depune Cererea de cazare (inclusiv documentele de justificare) pana pe data de 29 mai 2017 la decanatul Facultății BAA, biroul 404, bl. A.

Cererea de cazare poate fi descărcată (format DOC) sau de la decanat.

În anul universitar 2017-2018 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE în ordinea strict descrescătoare a punctelor credit, respectiv a mediilor anului anterior (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior).

Datele la care se vor face repartiţiile la cămin vor fi anunţate la finele sesiunii de vară pe site-ul Facultății BAA și pagina https://www.facebook.com/ASEM.BAA.

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, catedra Management vă invită să participați la a 8-a ediție a Concursului economic „AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR”.

Concursul va avea loc marți, 19 aprilie 2016, intre orele 13.00-16.30, ASEM, Bl. F, Aud. 203.

Scopul concursului este dezvoltarea la studenți a abilităților antreprenoriale, a capacității de a lucra în echipă și a creativității. La baza concursului stă mini-jocul antreprenorial „Antreprenorul de fier”.

La concurs s-au înscris 15 echipe, a câte 4-5 studenții. Echipelor li se propune o situație (o problemă sau o tehnologie inovatoare), acestea, timp de o oră, o dezvoltă și o transformă într-o idee de afaceri. Participanții vor prezenta, în Power Point, ideile de afaceri juriului (durata prezentări - 3 minute, iar juriul are dreptul de a pune 2 întrebări pentru fiecare echipă).

Câștigătoare va fi declarată echipa a cărei idee de afaceri va fi inovatoare și originală, iar prezentarea cea mai convingătoare și interesantă.

ÎNREGISTRAREA LA CONCURS

Pentru a participa la concurs echipa, formată din 4 – 5 persoane, trebuie să se înregistreze la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CEREREA DE ÎNREGISTRARE conține informația privind:

- Denumirea echipei__________________________________

- Participanții (Numele, prenumele, grupa academică, tel. contact, adresa e-mail)

1. Liderul echipei______________________

Membrii echipei

2.____________________________________

3.____________________________________

4.____________________________________

5.___________________________________

Prioritate vor avea primele 14 echipe care au depus Cererea de înregistrare.

JURIU

Juriu este format din întreprinzători și profesioniști avizați în domeniul antreprenorialului.

PARTENERII

Agenția de Stat de Protecție a Proprietății (AGEPI), Centrul de studii în integrare a europeană, Organizație de Dezvoltarea  a Întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), Centrul de instruire și consultanță în afaceri (MACIP), SRL Trimetrica.

PREMII

Se vor acorda premiul I, II, III și diplome de participare, iar partenerii concursului vor oferi premii în cărți participanților.

 

În scopul promovării Sistemului National de protectie a proprietatii intelectuale, sustinerii si dezvoltarii potentialului intelectual si creativ al tinerilor, motivarii studentilor care au manifestat calitati apreciabile in cadrul studiilor in domeniul proprietatii intelectuale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunţă concursul BURSA DE MERIT AGEPI pentru doi dintre cei mai buni studenți ce își face studiile la Academia de Studii Economice, facultatea Business și Administrarea Afacerilor, specialitatea Managementul proprietății Intelectuale (MPI).

Câștigătorii vor benefica, în perioada septembrie-iunie, de cite  o bursă în valoare de 1000 de lei lunar.

Pentru participarea la concurs candidații prezintă un dosar care conține:
 • Cererea de acordare a “Bursei de merit AGEPI”;
 • Curriculum vitae, ce cuprinde cele mai relevante activităţi extracurriculare pe perioada studiilor la ASEM;
 • Certificatul academic vizat de decanul facultăţii, cu indicarea notei medii pentru fiecare an de studiu;
 • Lista publicaţiilor ştiinţifice cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor respective;
 • Copiile diplomelor, certificatelor sau altor acte ce confirmă participarea candidatului la activităţi extracurriculare;
 • Scrisoarea de motivare.

Actele mai sus menţionate vor fi prezentate pentru concurs într-un plic transparent (folie).

Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie.

Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate de către Consiliul facultății BAA, iar în temeiul recomandării Consiliului facultății BAA, candidatura bursierului va fi aprobată la ședința Senatului ASEM din octombrie 2014. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Data limită de prezentare a dosarelor este 15 octombrie 2014, ora 1500.

Dosarele vor fi depuse la Decanatul Facultății BAA, bir. 410.

 

ASEM anunţă concurs de selectare a unui candidat care va beneficia de o bursa de şcolarizare la Universitatea de Economie din Izmir, Turcia pentru întreaga perioadă de studii.

Termenul de aplicare este pînă la 12 septembrie 2014 (ora 1600).

Dosarul complet se va depune la Serviciul Relaţii Externe ASEM, pe suport hârtie şi format electronic, şi va include:

 • CV detaliat al candidatului
 • Scrisoare de motivare (intenţie)
 • Copia Diplomei de bacalaureat
 • certificat ce atestă cunoaşterea limbii engleze

Informaţii suplimentare: Serviciul Relaţii Externe ASEM, Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 604,Tel. 022402743, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pagina 1 din 2