Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Miercuri, 03 Mai 2017 00:00

CAZARE - CAMIN anul univ. 2017-2018

Studenţii din anul I, II şi III (TAP), care doresc să locuiască în căminele studenţeşti ASEM, în anul univ. 2017 - 2018, vor depune Cererea de cazare (inclusiv documentele de justificare) pana pe data de 29 mai 2017 la decanatul Facultății BAA, biroul 404, bl. A.

Cererea de cazare poate fi descărcată (format DOC) sau de la decanat.

În anul universitar 2017-2018 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE în ordinea strict descrescătoare a punctelor credit, respectiv a mediilor anului anterior (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior).

Datele la care se vor face repartiţiile la cămin vor fi anunţate la finele sesiunii de vară pe site-ul Facultății BAA și pagina https://www.facebook.com/ASEM.BAA.