Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Miercuri, 01 Octombrie 2014 00:00

Bursa de Merit AGEPI

În scopul promovării Sistemului National de protectie a proprietatii intelectuale, sustinerii si dezvoltarii potentialului intelectual si creativ al tinerilor, motivarii studentilor care au manifestat calitati apreciabile in cadrul studiilor in domeniul proprietatii intelectuale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunţă concursul BURSA DE MERIT AGEPI pentru doi dintre cei mai buni studenți ce își face studiile la Academia de Studii Economice, facultatea Business și Administrarea Afacerilor, specialitatea Managementul proprietății Intelectuale (MPI).

Câștigătorii vor benefica, în perioada septembrie-iunie, de cite  o bursă în valoare de 1000 de lei lunar.

Pentru participarea la concurs candidații prezintă un dosar care conține:
  • Cererea de acordare a “Bursei de merit AGEPI”;
  • Curriculum vitae, ce cuprinde cele mai relevante activităţi extracurriculare pe perioada studiilor la ASEM;
  • Certificatul academic vizat de decanul facultăţii, cu indicarea notei medii pentru fiecare an de studiu;
  • Lista publicaţiilor ştiinţifice cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor respective;
  • Copiile diplomelor, certificatelor sau altor acte ce confirmă participarea candidatului la activităţi extracurriculare;
  • Scrisoarea de motivare.

Actele mai sus menţionate vor fi prezentate pentru concurs într-un plic transparent (folie).

Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie.

Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate de către Consiliul facultății BAA, iar în temeiul recomandării Consiliului facultății BAA, candidatura bursierului va fi aprobată la ședința Senatului ASEM din octombrie 2014. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Data limită de prezentare a dosarelor este 15 octombrie 2014, ora 1500.

Dosarele vor fi depuse la Decanatul Facultății BAA, bir. 410.