Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Elena TURCOV

Elena TURCOV, şef-departament
dr. hab., prof. univ.

Catedra de „Turism şi Servicii Hoteliere” a fost creată, în cadrul ASEM, în anul 1996. sub denumirea iniţială de “Comerţ, Turism şi Servicii Hoteliere”. Catedra este o subdiviziune structurală a facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor.

Catedra „Turism şi Servicii Hoteliere” (TSH este o catedră de profil şi are misiunea de pregătire a cadrelor cu studii superioare la profilul „Servicii, specialitatea „Turism”. Anul iniţierii specialităţi -1993, la Facultatea de Marketing, în cadrul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova.

Obiectivele catedrei „Turism şi Servicii Hoteliere“:
  • proiectarea procesului didactic pe profilul catedrei pentru ciclul I, Licenţă şi pentru ciclul II, Masterat;
  • organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul catedrei;
  • evaluarea calităţii procesului didactic pe profilul catedrei;
  • asigurarea metodică a procesului didactic;
  • pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat şi postdoctorat;
  • asigurarea lucrului educativ cu studenţii.

În perioada 1998-2014, în cadrul Catedrei TSH au fost pregătiţi peste 2000 de specialişti cu studii superioare în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere, care cu succes activează în diferite sectoare ale industriei turistice din Republica Moldova şi de peste hotare.