Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

În perioada 25-28 martie, în cadrul ASEM a avut loc reuniunea finală a consorțiului proiectului HEIFYE.

HEIFIE este un proiect ERASMUS+, co-finanțat de către Uniunea Europeană, orientat către susținerea inițiativei antreprenoriale a tinerilor din 6 țări: Moldova, Ucraina, Lituania, Armenia, Georgia, Belarus.

În cadrul reuniunii au fost făcute totalizările implementării proiectului și stabilite direcțiile de conlucrare a universităților partenere după încheierea finanțării survenite din partea Uniunii Europene.

La reuniune au participat reprezentanții din universitățile din Moldova – ASEM și UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei;  Ucraina – KSUFTTArmenia – @ASUELituania – RISEBA.lvBelarus – BTEU.

În cadrul reuniunii a fost semnat acordul de colaborare între ASEM și RISEBA.

Reuniunea a fost organizată de către profesorii ASEM:  Bucos Tatiana, dr., conf. univ. și Oxana Barbaneagră, dr., conf. univ.

Proiectul Higher education institutions for youth entrepreneurship a fost lansat în noiembrie 2017 și finalizează în aprilie 2019. În acest interval de timp în cadrul proiectului au fost obținute rezultate semnificative:  3 workshop-uri internaționale, în cadrul căror a fost abordată problematica antreprenoriatului tinerilor în țările partenere;  Realizarea unei cercetări asupra stării antreprenoriatului în țările partenere, în acest scop au fost organizate 2 sondaje, sondaj cu participarea tinerilor și sondaj cu participarea experților;  Elaborarea manualului Doing Business în Eastern Europe, cu analiza specificului mediului de afaceri și prezentarea programelor de suport a startup-urilor în țările partenere;  Organizarea a doua conferințe științifice internaționale (Batumi 2018, Riga 2019);  Organizarea campionatului Internațional ”Youth and Entrepreneurship" (Belarus, 2018);  Organizarea concursului Internațional de proiecte de business "StartUp-project" (Armenia, 2018;  Elaborarea platformei online pentru susținerea tinerilor antreprenori;  Crearea rețelei internaționale a Centrelor de susținere a inițiativei internațional a tinerilor.