Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

La prima ședință de informare din cadrul proiectului ReSTART din 21 mai 2018 au participat 23 masteranzi și 5 profesori.

În cadrul sesiunii studenții au fost informați despre oportunitățile oferite de proiect în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programei masterale "Administrarea Afacerilor", precum și despre avantajele proiectelor Erasmus+.

Au fost caracterizate practicile de succes în domeniul educației antreprenoriale, în special experiența Universității KTH, Stockholm, Suedia și AAU, Alborg din Danemarca.

S-au discutat rezultatele studiului în vederea determinării nivelului de satisfacție privind competențele antreprenoriale și digitale al grupurilor țintă al universității realizat recent în cadrul proiectului.


At the first ReSTART information session on May 21, 2018, 23 masters and 5 teachers participated.

During the session the students were informed about the opportunities offered by the project in order to implement the modern teaching-learning methods within the master's program "Business Administration", as well as on the benefits of Erasmus + projects.

Successful practices in the field of entrepreneurship education were characterized, especially the experience of KTH University, Stockholm, Sweden and AAU, Alborg in Denmark.

The results of the study recently achieved within the project were discussed in order to determine the level of satisfaction with the entrepreneurial and digital skills of the target groups of the university.