Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Dumitrița Șuletea, studentă în anul III la Contabilitate a obținut  Bursa Preşedintelui Republicii Moldova.

Potrivit Ministerul Educației, Culturii și...

Cristina Tabuica de la Facultatea Finanțe și Alina Lavric de la Facultatea Economie Generală și Drept, ASEM sunt câștigătoarele bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP...

Academia de Studii Economice a Republicii Moldova, Camera de Comerț și Industrie a RM, în parteneriat cu Fundația pentru Cercetări Economice din Turcia a organizat pe 12 septembrie...

Eveniment organizat de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and...

© 2018 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster