SĂPTĂMÂNA DE INFORMARE / ATELIERE DE LUCRU „INFO WEEK – H2020”

Publicat: 06-12-2017 | Vizualizari:266

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact pentru Programul Cadru Orizont 2020, organizează Săptămâna de informare/Ateliere de lucru „Info Week – H2020”, care se va desfășura în perioada 11-15 decembrie 2017,  zilnic, începând cu ora 1000 până la ora 1200, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Blocul F, sala 103.

...

Detalii ...

Masă rotundă: ”Starea şi perspectivele pregătirii tinerilor specialişti în informatică”

Publicat: 05-12-2017 | Vizualizari:199

În vederea adaptării programelor de studii la cererea și tendințele pieţei muncii, conducerea Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASEM a invitat reprezentanții mai multor companii, specializate în domeniu IT, la o masă rotundă cu genericul ”Starea şi perspectivele pregătirii de tineri specialişti în Informatică”.

Întâlnirea a avut loc pe 29 noiembrie cu scopul de a identifica problemele și lacunele pe care le întâmpină angajatorii în procesul de recr...

Detalii ...

PBLMD: Experienţe noi de învăţare pentru studenţii programului de studiu Business şi Administrare

Publicat: 01-12-2017 | Vizualizari:208

În cadrul proiectului PBLMD – ”Introducerea învăţării bazate pe probleme in Moldova: Spre consolidarea competitivităţii si şanselor de angajare ale studenţilor", finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, studenţii programului de studii Business şi administrare (eng.-rom.), axat pe învăţarea pe bază de probleme (PBL), au avut ocazia, în perioada 20 - 27 noiembrie, să participe la modul de instruire „Project Idea Generation” ţinut de dl. Romeo Turcan, profesor la Universitat...

Detalii ...

În vederea adaptării programelor de studii la cererea și tendințele pieţei muncii, conducerea Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASEM a invitat reprezentanții mai multor companii, specializate în domeniu IT, la o masă rotundă cu genericul ”Starea şi perspectivele pregătirii de tineri specialişti în Informatică”.

Întâlnirea a avut loc pe 29 noiembrie cu scopul de a identifica problemele și lacunele pe care le întâmpină angajatorii în procesul de recrutare a tinerilor specialiști, ajustarea procesului de învăţământ la realităţile economiei şi necesităţile angajatorilor, pentru a le oferi absolvenților ASEM posibilitatea de a se încadra mai ușor pe piața muncii.

Au dat curs invitației: Asociația companiilor TIC din Moldova, Institutul Dezvoltării Societății Informaționale al AȘM, Centrul eGuvernare, Fiscservinform, Banca Națională a Moldovei, Moldova Agroindbank, Centrul Informațional Agricol, companiile Endava, MoldData, Trimaran și Wizcontabil.

Printre subiectele discutate în cadrul mesei rotunde au fost: planurile de învățământ la specialitățile facultății CSIE, cerințele către tinerii specialiști în domeniu, aspecte actuale privind conținutul cursurilor, o eventuală colaborare între ASEM și mediu de afaceri, care să presupună inițierea unui proces de integrare continuă, ș.a.

În vederea atingerii acestui obiectiv, reprezentanții companiilor au studiat conținutul programelor de studii ale facultății CSIE și au venit cu sugestii de îmbunătățire și adaptare a acestora la cererea pieței de muncă.

Invitații au accentuat faptul că, pregătirea solidă a specialiștilor și creșterea continuă a calității capitalului uman este un important avantaj competitiv în sectorul IT. În acest sens, recomandările specialiștilor presupun că facultatea CSIE trebuie să se orienteze pe formarea soft skills, project bake, business analytics, business intelligence, internship - factori diferenţiatori la angajare. Includerea mai multor limbaje de programare în curriculă, implicarea agenților economici în pregătirea studenților, utilizarea cunoștințelor și bunelor practici ale companiilor IT actuale, lideri pe piață, practica de producție și teza de licență să conțină o componentă aplicativă obligatorie, organizarea și desfășurarea stagiilor pentru studenți și profesori în sectorul de producție au fost sugestiile participanților la masa rotundă.

Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic a spus că, ASEM este mereu deschisă spre orice colaborare reciproc avantajoasă cu agenții economici, în vedea realizării unui scop comun și că recomandările expuse în cadrul mesei rotunde sunt importante în avansarea calitativă a procesului de instruire a studenților, viitori specialiști IT.