În cadrul proiectului PBLMD – ”Introducerea învăţării bazate pe probleme in Moldova: Spre consolidarea competitivităţii si şanselor de angajare ale studenţilor", finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, studenţii programului de studii Business şi administrare (eng.-rom.), axat pe învăţarea pe bază de probleme (PBL), au avut ocazia, în perioada 20 - 27 noiembrie, să participe la modul de instruire „Project Idea Generation” ţinut de dl. Romeo Turcan, profesor la Universitatea  Aalborg (Danemarca), coordonatorul proiectului.

Modul a constituit un mixt de prelegeri, lucru în echipă asupra proiectelor, supervizare, prezentarea proiectelor şi reflecţii asupra activităţilor realizate. Fiind ghidaţi de profesor, studenţii au identificat problemele existente în diverse domenii, care ulterior le-au dezvoltat în proiectele sale, printre care: “Leadership in the restaurant industry”, “Why students are not motivated to learn”, “Image of the country on tourism. Case study: Republic of Moldova”, „How to improve the company’s performance?”

Pe parcursul activității desfășurate, studenţii au învăţat cum să identifice şi să argumenteze problema, să selecteze şi să utilizeze informaţii calitative şi cantitative corespunzătoare, să determine potenţialele soluţii pentru rezolvarea problemei. Nu mai puţin importantă a fost şi experienţa obţinută cu privire la organizarea lucrului în echipă, precum şi cea legată de gestiunea corectă a timpului. Toate proiectele au fost plasate, ţinându-se cont de termenul limită, pe Moodle. După prezentarea proiectelor, studenţii au primit un feedback din partea profesorului.

La final, dl. Romeo Turcan a răspuns la întrebările studenţilor privind proiectul de semestru şi despre PBL, cât şi despre criteriile de selectarea pentru participarea, în anul universitar 2018-2019, la programul de mobilitate academică la Universitatea Aalborg.