Consiliul de Administraţie al A.S.E.M. Vă felicită  cu înmatricularea în instituţia noastră şi Vă invită la o întâlnire cu Conducerea A.S.E.M. şi a facultăţii, care va avea loc la
1 septembrie 2017 – Ziua Cunoştinţelor,
după cum urmează:

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Specialităţile: „Business şi Administrare”, „Achiziţii”, „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Marketing şi Logistică”, „Merceologie şi Comerţ”, „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice”

Facultatea „Contabilitate”
Specialitatea: „Contabilitate”
Bloc A, Aula, ora 1000
Facultatea „Finanţe”
Specialitatea: „Finanţe şi Bănci”

Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Specialităţile: „Economie Generală”, „Drept”, „Administraţie Publică”, „Managementul Resurselor Umane”, ”Asistență Socială”, ”Comunicare și relații publice”

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
Specialitatea: „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”

Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică economică”
Specialităţile: „Cibernetică şi Informatică Economică”, „Informatică”, ”Informatica Aplicată”,„Tehnologia Informaţiei”, „Econometrie și Statistică Economică”, „Managementul Informaţiei”, „Securitate Informaţională”
Bloc A, Aula, ora 1200