SĂPTĂMÂNA DE INFORMARE / ATELIERE DE LUCRU „INFO WEEK – H2020”

Publicat: 06-12-2017 | Vizualizari:266

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact pentru Programul Cadru Orizont 2020, organizează Săptămâna de informare/Ateliere de lucru „Info Week – H2020”, care se va desfășura în perioada 11-15 decembrie 2017,  zilnic, începând cu ora 1000 până la ora 1200, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Blocul F, sala 103.

...

Detalii ...

Masă rotundă: ”Starea şi perspectivele pregătirii tinerilor specialişti în informatică”

Publicat: 05-12-2017 | Vizualizari:199

În vederea adaptării programelor de studii la cererea și tendințele pieţei muncii, conducerea Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASEM a invitat reprezentanții mai multor companii, specializate în domeniu IT, la o masă rotundă cu genericul ”Starea şi perspectivele pregătirii de tineri specialişti în Informatică”.

Întâlnirea a avut loc pe 29 noiembrie cu scopul de a identifica problemele și lacunele pe care le întâmpină angajatorii în procesul de recr...

Detalii ...

PBLMD: Experienţe noi de învăţare pentru studenţii programului de studiu Business şi Administrare

Publicat: 01-12-2017 | Vizualizari:208

În cadrul proiectului PBLMD – ”Introducerea învăţării bazate pe probleme in Moldova: Spre consolidarea competitivităţii si şanselor de angajare ale studenţilor", finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, studenţii programului de studii Business şi administrare (eng.-rom.), axat pe învăţarea pe bază de probleme (PBL), au avut ocazia, în perioada 20 - 27 noiembrie, să participe la modul de instruire „Project Idea Generation” ţinut de dl. Romeo Turcan, profesor la Universitat...

Detalii ...
Doctoranzii Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și de la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere” (USPEE)

Marți, 29 mai 2017, un grup de doctoranzi ai Școlii Doctorale a ASEM și USPEE au participat la masa rotundă organizată la Curtea Constituțională (CCM) cu genericul „Noile tendințe în dezvoltarea doctrinei constituționale.”

Participanții mesei rotunde vin de la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și de la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere” (USPEE). Aceștia au avut parte de prezentări privind mandatul CCM și dimensiunea europeană a jurisprudenței constituționale a Republicii Moldova și noile tendințe din acest domeniu.

Conf. Dr. Veaceslav Zaporojan, judecător la CCM, a prezentat organizarea și activitatea CCM în cadrul modelului european de funcționare a acesteia, precum și noile tendințe în jurisprudența CCM pentru anul 2016.

Mai multe despre dimensiunea europeană a activității CCM doctoranzii au aflat de la fostul judecător al Curții Constituționale din Lituania, expert al proiectului UE „Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova,” prof. dr. Toma Birmontienė. Profesorul a întreprins o analiză comparativă a jurisprudenței constituționale a curților din Uniunea Europeană și cea a CCM și a remarcat natura similară a activității CCM cu a instanțelor de contencios constituțional european.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Uniunii Europene „Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova.”

Pentru mai multe a se vedea: http://constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1026&t=/Media/Noutati/Doctoranzii-colii-Doctorale-a-ASEM-i-USPEE-intruniti-la-Curtea-Constitutionala#sthash.4rxPKWVQ.dpuf

const2
const3
const3