SĂPTĂMÂNA DE INFORMARE / ATELIERE DE LUCRU „INFO WEEK – H2020”

Publicat: 06-12-2017 | Vizualizari:266

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact pentru Programul Cadru Orizont 2020, organizează Săptămâna de informare/Ateliere de lucru „Info Week – H2020”, care se va desfășura în perioada 11-15 decembrie 2017,  zilnic, începând cu ora 1000 până la ora 1200, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Blocul F, sala 103.

...

Detalii ...

Masă rotundă: ”Starea şi perspectivele pregătirii tinerilor specialişti în informatică”

Publicat: 05-12-2017 | Vizualizari:199

În vederea adaptării programelor de studii la cererea și tendințele pieţei muncii, conducerea Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASEM a invitat reprezentanții mai multor companii, specializate în domeniu IT, la o masă rotundă cu genericul ”Starea şi perspectivele pregătirii de tineri specialişti în Informatică”.

Întâlnirea a avut loc pe 29 noiembrie cu scopul de a identifica problemele și lacunele pe care le întâmpină angajatorii în procesul de recr...

Detalii ...

PBLMD: Experienţe noi de învăţare pentru studenţii programului de studiu Business şi Administrare

Publicat: 01-12-2017 | Vizualizari:208

În cadrul proiectului PBLMD – ”Introducerea învăţării bazate pe probleme in Moldova: Spre consolidarea competitivităţii si şanselor de angajare ale studenţilor", finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, studenţii programului de studii Business şi administrare (eng.-rom.), axat pe învăţarea pe bază de probleme (PBL), au avut ocazia, în perioada 20 - 27 noiembrie, să participe la modul de instruire „Project Idea Generation” ţinut de dl. Romeo Turcan, profesor la Universitat...

Detalii ...

Academia de Studii Economice a Moldovei, American-Romanian Academy of Arts and Sciences
anunţă TELECONFERINŢA internaţională a tinerilor cercetători cu genericul

“Crearea Societăţii Conştiinţei”, (TELE-2017), Ediţia a 6-a, Aprilie 21-22, 2017,

Bacău-Boston-Brasov-Bucureşti-Chicago-Chişinău-Cluj Napoca-Los Angeles-Iaşi-Timişoara-Warsaw
www.ase.md, www.AmericanRomanianAcademy.org 

Partenerii
 • Academia de Studii Economice a Moldovei, (ASEM), Chisinau, Moldova
 • American-Romanian Academy of Arts and Sciences, University of California Davis (UCD, CalTech), Los Angeles, California, USA
 • Illinois State University, (ISU), Chicago, USA
 • Academy of Economic Studies, (ASE) Bucharest, România
 • Boston Theological Institute, (BTI), Boston, USA
 • “Vasile Alecsandri” University at Bacău, (BU), Bacau, România
 • “Al. Ioan Cuza” University at Iaşi, (UAIC), Iaşi, România
 • Music Academy “Gh. Dima” at Cluj Napoca, (MA), Cluj Napoca, România
 • Politehnica University of Timisoara, (TPU), Timisoara, România
 • Warsaw State University, (WSU), Warsaw, Poland
Direcţiile de cercetare:
 1. Robotizarea Societăţii Conştiinţei
 2. Sisteme informatice in Societatea Conştiinţei
 3. Informaţia, Cunoaşterea si Conştiinta robotică
 4. Robotizarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Termenul limită de înregistrare a participanților:  17 Martie 2017: Prezentarea titlului comunicării plus rezumatul ei  (Pină la o pagină)

Termenul limită de prezentare a comunicărilor spre publicare: 14 Aprilie 2017 (Până la 12 pagini, Ms Word, 12, Normal) la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 022 402947, 022 402948, 022 402893

Cerinţe de tehnoredactare, structura lucrării și alte detalii analogice ca la Congresul ARA-41: http://www.americanromanianacademy.org/41-submission.

Lucrările conferinței -  On-line, Multiple Skype a TELE-2017: 21-22 Aprilie 2017

Limba de lucru
: română şi engleză (fără traducere).

Taxa de participare nu se percepe.

Costurile de cazare şi călătorie sunt suportate de către participanţi

Comitetul local de organizare:
Assoc. Prof. Eugeniu GÂRLĂ, Ph.D, Serviciu “Stiinta”, Sef serviciu
Assoc. Prof. Anatolia PRISĂCARU, Ph.D, Catedra “Tehnologii informaţionale”, Şef catedră
Prof. Dumitru TODOROI, PhD, Dr. hab. m.c. ARA, Catedra “Tehnologii informaţionale”
Assoc. Prof. Sergiu TUTUNARU, Ph.D,  AESM Incubator IT, Director
Assoc. Prof. Sergiu CREŢU, Ph.D, Catedra “Tehnologii informaţionale”
Assoc. Prof. Aureliu ZGUREANU, Ph.D, Catedra “Tehnologii informaţionale”,
Assoc. Prof. Valentina CAPAŢINA, Ph.D, Catedra “Tehnologii informaţionale”
Ion COVALENCO, Departamentul de informatică, ASEM, Şef departament
Maria MORARU, Catedra “Tehnologii informaţionale”, Lector superior

Comitetul international de program
Prof. Grigore BELOSTECINIC, Ph.D, Dr. hab., Acad. AŞM, Rector AESM, Moldova
Prof.  Ruxandra VIDU, Ph.D, ARA President, University of California Davis, USA
Prof. Dumitru TODOROI, Ph.D, m.c. ARA, AESM, Republic of Moldova
Prof. Radu MIHALCEA, Ph.D, Dr., Dr., DHC, Illinois State University, Chicago, USA
Prof. Elena NECHITA, Ph.D, Dr. m.c. ARA, UB, Bacău, România
Dr. Carmen SABAU, ARA Emeritus Member, USA
Prof. Dr.rer.nat. Marius ENACHESCU, University POLITEHNICA of Bucharest, Bucharest, Romania
Dr. Catalina CURCEANU, Researcher, Primo Ricercatore Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN,Frascati (Roma), Italy
Prof. Ion SMEUREAN, Ph.D, Dr., Academy of Economic Studies, Bucharest, România
Prof. Ion IVAN, Ph.D, Dr., Academy of Economic Studies, Bucharest, România
Prof. Dan CRISTEA, Ph.D, Dr., m.c. AR, UAIC, Iaşi, România
Prof. Ioana IONEL, Ph.D, Dr. Ing. TPU, Timisoara, România
Prof. Costica SASU, Ph.D, Dr. UAIC, Iaşi, România
Assoc. Prof. Sabin BURAGA, Ph.D, UAIC, Iaşi, România
Prof. Marian SIMION, Ph.D, BTI, Boston, USA,
Ass. Prof. Diana CRICLIVAIA, Ph.D, Dr.,m.c. ARA,Warsaw State University, Warsaw, Poland
Diana MICUSA, m.c. ARA, UFCM, Chisinau, Republic of Moldova
Ass. Nicoleta TODOROI, Music Academy “Gh. Dima”, Cluj Napoca, România
Ass. Prof. Sergiu PERETEATCU, PhD, Dr., m.c. ARA, MSU, Chişinău, Moldova
Prof. Dr. Isabelle SABAU, USA
Dr. Petre SERBAN, Germany
Prof. Dr. Ioan OPRIS, USA
Prof. Dr. Ing. Ruxandra BOTEZ, Ecole de technologie supérieure, Montréal, Canada
Prof. Dr. Ildiko PETER, Polytechnic University of Turin, Italy
Prof. Dr. Stela DRAGULIN, Universitatea Brasov, Brasov, Romania