Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări de la  fondarea Academiei de Studii Economice a Moldovei,
catedra “Investiţii şi Pieţe de Capital”, organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul:
ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI DIGITALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII FINANCIARE,
care se va desfăşura în perioada 22-23 decembrie, 2016.

Limbile de lucru ale Conferinţei – română, engleză, rusă.

În vederea elaborării programului Conferinţei, înscrierea participanţilor se va efectua conform formularului de înscriere, pe care Vă rugăm, să-l expediaţi în format electronic până la 12 decembrie 2016 pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Până la 16.12.2016 participanţii vor fi informaţi, pe cale electronică, cu privire la recepţionarea formularului.

Tezele comunicărilor ştiinţifice vor fi expediate pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la 22 februarie 2017 (condiţiile de perfectare a tezelor), în vederea publicării ulterioare a Culegerii de teze ale comunicărilor ştiinţifice.

Culegerii i se va atribui indicele bibliografic ISBN.

În Culegere vor fi incluse tezele comunicărilor prezentate în cadrul Conferinţei, precum şi tezele, transmise pe cale electronică.

Participanţii vor primi certificate de participare la Conferinţă.