SĂPTĂMÂNA DE INFORMARE / ATELIERE DE LUCRU „INFO WEEK – H2020”

Publicat: 06-12-2017 | Vizualizari:266

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact pentru Programul Cadru Orizont 2020, organizează Săptămâna de informare/Ateliere de lucru „Info Week – H2020”, care se va desfășura în perioada 11-15 decembrie 2017,  zilnic, începând cu ora 1000 până la ora 1200, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Blocul F, sala 103.

...

Detalii ...

Masă rotundă: ”Starea şi perspectivele pregătirii tinerilor specialişti în informatică”

Publicat: 05-12-2017 | Vizualizari:199

În vederea adaptării programelor de studii la cererea și tendințele pieţei muncii, conducerea Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASEM a invitat reprezentanții mai multor companii, specializate în domeniu IT, la o masă rotundă cu genericul ”Starea şi perspectivele pregătirii de tineri specialişti în Informatică”.

Întâlnirea a avut loc pe 29 noiembrie cu scopul de a identifica problemele și lacunele pe care le întâmpină angajatorii în procesul de recr...

Detalii ...

PBLMD: Experienţe noi de învăţare pentru studenţii programului de studiu Business şi Administrare

Publicat: 01-12-2017 | Vizualizari:208

În cadrul proiectului PBLMD – ”Introducerea învăţării bazate pe probleme in Moldova: Spre consolidarea competitivităţii si şanselor de angajare ale studenţilor", finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, studenţii programului de studii Business şi administrare (eng.-rom.), axat pe învăţarea pe bază de probleme (PBL), au avut ocazia, în perioada 20 - 27 noiembrie, să participe la modul de instruire „Project Idea Generation” ţinut de dl. Romeo Turcan, profesor la Universitat...

Detalii ...
ASEM lansează cea de-a XV-a ediţie a concursului CEL MAI BUN STUDENT al ASEM.

La concurs invităm să participe studenţii ASEM (inclusiv masteranzii), cu excepţia celor din anul întâi. Cei premiaţi în ediţiile anterioare vor prezenta doar dovada performanţelor atinse după concurs.

Concurenţii trebuie să pregătească un dosar ce va conţine:
 • Formular de participare la concurs;
 • Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaşte activitatea academică şi cea extracurriculară a concurentului;
 • Curriculum Vitae;
 • Certificat academic din anul de studii precedent (ambele semestre), vizat de către decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe fiecare semestru;
 • Copia diplomei de licenţă – pentru masteranzii anului I;
 • Copii ale diplomelor obţinute la diverse concursuri, training-uri, conferinţe, simpozioane etc.;
 • Copii ale articolelor ştiinţifice sau/şi publicistice;
 • Copie a buletinului de identitate, inclusiv a fişei de însoţire.
Premiile vor fi după cum urmează:
 • Premiul Mare – o persoană – 2 500 lei;
 • Premiul I – 2 persoane – câte 2000 lei;
 • Premiul II – 3 persoane – câte 1500 lei;
 • Premiul III – 4 persoane – câte 1000 lei.

Dosarele participanţilor sunt recepţionate de către Serviciul Relaţii cu Publicul al ASEM (oficiul 103, bloc. B). Termenul de aplicare de pe 04 octombrie până pe 06 noiembrie 2017.

CÂŞTIGĂ NUMAI CEL CARE PARTICIPĂ

Cristian Rotaru,
Cel mai bun student, 2004

Augustin Ignatov,
câştigătorul Premiului Mare în anul 2016