Consiliul de Administraţie al A.S.E.M. Vă felicită cu înmatricularea în instituţia noastră şi Vă invită la o întâlnire cu Conducerea Facultăţii, care va avea loc la 30 Septembrie 2017, după cum urmează:

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Specialităţile: „Business şi Administrare”, „Servicii hoteliere, turism  și agrement”, „Marketing şi Logistică”, „Merceologie şi Comerţ”  - Bloc A, Aula, ora 11.00

Facultatea „Finanţe”
Specialitatea: „Finanţe şi Bănci” - Bloc F, Aud. 203, ora 12.00

Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Specialităţile: „Economie Generală”, „Drept” - Bloc A, Aud. 601, ora 12.00

Facultatea „Contabilitate” - Bloc C, Aud. 502, ora 12.00

Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică economică”
Specialităţile: „Cibernetică şi Informatică Economică”, „Tehnologii informaţionale”, - Bloc B, Aud. 414, ora 12.00

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
Specialitatea: „Economie Mondială şi REI” - Bloc B, Aud. 411, ora 12.00