Proiectul Erasmus+ ReSTART

Cursurile programelor de Master în domeniul de formare profesională Business şi Administrare vor fi modernizate, grație proiectului european "ReSTART" – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA.

Erasmus+ Programme 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Proiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
Titlu: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA
Durată: 15/10/2017 – 14/10/2020
WWW: http://www.restart-eu.upb.ro/

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de coordonator, în parteneriat cu Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse (Bulgaria), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia), Agenția Universitară Francofonă (Romania) și cinci universități din Republica Moldova (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice Moldova, Universitatea Agrară de Stat Moldova, Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul) au demarat, începând cu luna noiembrie 2017, pe o perioada de 3 ani, proiectul "ReSTART" – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education.

Lansarea proiectului a avut loc în perioada 14-16 decembrie, 2017, la Universitatea Politehnica din București. Pe parcursul acestor zile, membrii parteneriatului, format din nouă instituții, au discutat subiecte cu referire la buna implementare a proiectului, managementul proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspectele financiare, sustenabilitatea proiectului.

Proiectul se adresează universităților partenere din Republica Moldova și vizează modernizarea programei universitare în domeniul "Business & Administration" prin implementarea metodelor moderne de predare-învățare, a noilor abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC. Se propun mecanisme inovatoare de învățare digitală care să îmbogățească metodele de predare și să susțină învățarea personalizată în încercarea de a echipa masteranzii și cadrele didactice din universitățile partenere din Republica Moldova cu mix-ul corect de abilități antreprenoriale și digitale, prin implicarea activă a întreprinderilor locale, a asociațiilor profesionale, a societății civile și a entităților guvernamentale.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. ASEM urmează modernizeze 4 cursuri și să elaboreze 2 cursuri noi, fiind organizate și 2 sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice. În cadrul proiectului vor fi în total antrenați 384 de masteranzi, 75 cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale din Republica Moldova.

În cadrul ASEM a fost creat un grup de lucru care va contribui la implementarea cu succes a proiectului, pentru a realiza obiectivele acestuioa; printre aceștia sunt: Coordonator instituțional – conf. univ., dr. Olesea Sîrbu, Prorector pentru relații internaționale; Coordonator de proiect – conf.univ., dr. Lilia Covaș; conf.univ., dr. Angela Solcan; conf.univ., dr. Gheorghe Țurcanu; conf.univ., dr Sergiu Portărescu;. conf.univ., dr. Ion Negru; conf.univ., dr. Sergiu Serduni; conf.univ., dr. Ghenadie Șavga; conf.univ., dr. Ludmila Stihi.

Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului și participarea la activitățile de învățare vă rugăm să contactați echipa proiectului la adresa de email:

Coordonator de proiect - Olesea Sîrbu, conf. univ., dr., Prorector pentru relații internaționale; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +373 22 402 834

Manager de proiect - Lilia Covaș, conf. univ., dr., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asistent de proiect – Ludmila Rurac, coordonator Serviciul relații internaționale, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +373 22 402 743

EVENIMENTE

Prima ședință de informare din cadrul proiectului ReSTART

La prima ședință de informare din cadrul proiectului ReSTART din 21 mai 2018 au participat 23 masteranzi și 5 profesori.

În cadrul sesiunii studenții au fost informați despre oportunitățile oferite de proiect în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programei masterale "Administrarea Afacerilor", precum și despre avantajele proiectelor Erasmus+.

Au fost caracterizate practicile de succes în domeniul educației antreprenoriale, în special experiența Universității KTH, Stockholm, Suedia și AAU, Alborg din Danemarca.

S-au discutat rezultatele studiului în vederea determinării nivelului de satisfacție privind competențele antreprenoriale și digitale al grupurilor țintă al universității realizat recent în cadrul proiectului.


At the first ReSTART information session on May 21, 2018, 23 masters and 5 teachers participated.

During the session the students were informed about the opportunities offered by the project in order to implement the modern teaching-learning methods within the master's program "Business Administration", as well as on the benefits of Erasmus + projects.

Successful practices in the field of entrepreneurship education were characterized, especially the experience of KTH University, Stockholm, Sweden and AAU, Alborg in Denmark.

The results of the study recently achieved within the project were discussed in order to determine the level of satisfaction with the entrepreneurial and digital skills of the target groups of the university.

ReSTART – o noua ședință de informare

Miercuri, 12 septembrie 2018 a fost organizată o nouă ședință de informare în ASEM, în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La a doua ședință de informare din cadrul proiectului au participat 19 masteranzi și 6 profesori.

Studenții-masteranzi și profesorii (programele de studii Finanțele și Contabilitatea Firmei; Reclamă şi Relaţii cu publicul; Managementul marketingului.) au fost informați privind oportunitățile oferite de proiect în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programei masterale "Administrarea Afacerilor", precum și despre specificul proiectelor Erasmus+.

Informații suplimentare privind proiectul ReSTART: http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/

 

ReSTART - a new information session

On Wednesday, September 12, 2018, a new information meeting was organized in ASEM, within the ReSTART project (Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to improve the modernization of higher education in MOLDOVA) (585353-EPP-1-2017 -1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) of the Erasmus + Capacity Building Program in Higher Education.

At the second informative meeting of the project participated 19 masters and 6 teachers.

Master's students and professors (Business Finance and Accounting Programs, Advertising and Public Relations, Marketing Management) were briefed on the opportunities offered by the project in order to implement modern teaching and learning methods within the Master's program "Business Administration" as well as on the specificity of Erasmus + projects.

Additional information about the ReSTART project: http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/

ReSTART: Program de instruire pentru cadrele academice

În perioada 22-25 Octombrie 2018 șase profesori din cadrul departamentului Management au participat la programul de instruire "Dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice/Transforming teachers mindsets through digital and entrepreneurial skills development".
Cursul este organizat de Universitatea Politehnica din București, în calitate de coordonator al proiectului Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA (ReSTART) cu numărul 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP.

Programul se adresează cadrelor didactice implicate în modernizarea programei universitare la Ciclul II. Masterat în domeniul "Business & Administration" din cadrul universităților din Republica Moldova, partenere în proiect.

Prin intermediul a șase module de curs care conțin atât aspecte teoretice cat și practice se urmărește instruirea cadrele didactice în domeniul metodelor moderne de predare-învățare, a noilor abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC.

ReSTART: Vizita profesorilor de la universitățile partenere

În perioada 6-7 noiembrie 2018, studenții –masteranzi de la programele de studii Administrarea Afacerilor și Managementul Proiectelor Europene au avut posibilitatea de a participa la 2 lecții susținute de profesorii de la două universități europene. Activitățile s-au realizat în cadrul proiectului Erasmus+ ”Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA (ReSTART)”.

Profesorul Gheorghe MILITARU, Universitatea Politehnică din București, a avut ca tema – Leadership-ul, iar profesorul Peter DŽUPKA, Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia – Strategic management tool.

Lecțiile au inclus atât aspectele teoretice privind leadership-ul și managementul strategic, cât și cele practice: studii de caz și discuții.

Evenimentul a fost înalt apreciat de către masteranzi, care au menționat utilitatea organizării unor astfel de întâlniri.

NEWSLETTERS

NEWSLETTER ASEM / nr. 3 2018 (English)
NEWSLETTER ASEM / nr. 3 2018 (Română)