Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Cercetare

Strategia de cercetare a ASEM (perioada 2015-2020)

Direcțiile strategice ale activității din sfera științei și inovării 2013-2020

Infrastructura de cercetare

Potențialul științific de cercetare

Raport privind activitatea științifică ASEM (Raport anul 2006…2015)