Informatii Generale

Cuprinsul:

Activitatea stiintifica si relatiile externe


Corneliu GUTU
Prorector cu activitate stiintifica
si relatii externe,
conf. cercet. dr.

În cadrul ASEM, se desfasoara o ampla activitate de cercetare în diferite domenii ale stiintelor economice prin organizarea grupurilor de cercetare în cadrul catedrelor sau colectivelor de cercetare mixte. În prezent, potentialul stiintific al ASEM îl constituie 446 de cadre didactico-stiintifice titulare, inclusiv 32 de doctori habilitati si peste 250 de doctori în stiinte. Conducerea activitatii stiintifice din cadrul ASEM este asigurata de Prorectorul cu activitate stiintifica si rela­tii externe, conf. cercetator dr. Corneliu Gutu.

În ASEM, activeaza 28 de cercuri stiintifice studentesti, în care sunt implicati peste 900 de studenti, anual se organizeaza Simpozionul Stiintific International al Tinerilor Cercetatori. Pilonul de baza în organizarea si monitorizarea cercetarilor stiintifice îl constituie Centrul de Cercetare Stiintifica, fondat în 2002. Centrul promoveaza cercetarile de tip fundamental si aplicativ în domeniul stiintelor economice, punând un accent deosebit pe abordarea interdisciplinara a fenomenelor si proceselor din economia nationala, în contextul evolutiilor si abordarilor teoretice si practice nationale, europene si mondiale. Centrul dispune de 10 laboratoare de cercetare, finantate din sursele bugetare, extrabugetare si granturi internationale. Activitatea Centrului este axata pe elaborarea unor proiecte stiintifice de interes national si international, pe dezvoltarea unor parteneriate cu centrele universitare si academice din alte tari.

Centrul stimuleaza participarea la programele nationale si internationale de cercetare ale cadrelor didactice din ASEM si încurajeaza participarea studentilor, masteranzilor si doctoranzilor la cercetarea stiintifica. De asemenea, Centrul îsi propune sa devina o punte între mediul universitar si cel de afaceri, prin implicarea colectivelor de cercetare în acordarea de consultanta economica, precum si în accesarea diverselor fonduri europene în domeniul educational si cooperarii transfrontaliere în parteneriat cu agentii economici.
Din anul 2010, Centrul participa în calitate de partener national al prestigioasei institutii – World Economic Forum (Elvetia) la realizarea numeroaselor studii referitoare la evaluarea competitivitatii globale, dezvoltarii industriilor si tehnologiilor informationale, dezvoltarii comertului exterior si sectorului turismului, care au notorietate si audienta globala.

În ultimii ani, în ASEM, s-au elaborat proiecte de cercetare de interes national, printre care se pot evidentia: directii si posibilitati de asigurare si dezvoltare a competitivitatii; cercetarea riscurilor investitionale în sectorul real al economiei; elaborarea modelelor de dezvoltare regionala prin formarea clusterelor; crearea unui portal de promovare a i-afacerilor în Republica Moldova; problemele cooperarii economice internationale si regionale în contextul integrarii europene si asigurarii avantajului competitiv; cresterea economica si prioritatile structurale: aspecte teoretice si practice; elaborarea metodelor si tehnicilor actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare europeana.

Organizarea procesului de cercetare si consultanta în ASEM

Din anul 2010, ASEM este coordonatorul Programului de stat „Dezvoltarea competitivitatii si cresterea economica durabila în contextul economiei bazate pe cunoastere, dezvoltarii si integrarii regionale si europene” (coordonator stiintific: m.c. ASM, prof. univ. dr. hab. Grigore Belostecinic)

Un alt obiectiv al activitatii stiintifice consta în generarea de noi cunostinte în domeniul stiintelor economice, diseminate atât prin publicatii, cât si prin conferinte nationale si internationale, astfel, încât sa se asigure cresterea vizibilitatii internationale a cercetarii stiintifice nationale.


Reviste stiintifice editate
in cadrul A.S.E.M.

În perioada 1993-2011, au fost organizate, anual, peste 20 de conferinte si simpozioane stiintifice cu participare internationala, ale caror teze si comunicari sunt publicate. Au fost scoase de sub tipar 9 editii ale „Analelor stiintifice ale ASEM” si materialele conferintelor stiintifice.

Dintre manifestatiile stiintifice internationale mai importan­te organizate în ASEM, pe parcursul ultimilor ani, putem evidentia:

1. Conferinta stiintifica internationala „Competitivitatea si inovarea în economia cunoasterii”. Chisinau, ASEM, septembrie 2010.

2. The International Scientific and Practical Conference «European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership: achievements, obstacles and perspectives» Project Jean Monnet, May 5-7, 2011.

3. Conferinta stiintifica internationala „Managementul proceselor de negociere a asocierii si aderarii la Uniunea Europeana”, septembrie 2010.

4. Conferinta stiintifica internationala „Politici financiare de relansare a cresterii economice în conditiile crizei economice mondiale”, aprilie 2010.

5. The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) – The Academy of Economic Studies of Moldova, July 5-10, 2005.

6. Conferinta internationala „Problemele contabili­tatii si auditului în conditiile globalizarii” ­Chisinau, ASEM, 15-16 aprilie 2005.

 7. „Management Issues for Excellence in Research and Education Networking” – NATO ANU, the Fourth CEE Net Workshop on Network Management, October 8-12, 2004.


Conferinta Stiintifica Internationala "Competitivitatea si inovarea în economia cunoasterii" - septembrie 2010


© Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Concept & design Fauras Calin.
Lansarea: 26.07.2006;
Numarul vizitelor: 73797