Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Dacă dorești să-ți ușurezi pregatirea la matematică și să-ți verifici cunoștințele la cele mai importante teme te invităm la ASEM
 sambatatemaProfesorul
1 23.03.2019 Transformări identice ale expresiilor. Numere complexe Chicu Olga,
lector universitar
2 30.03.2019 Ecuații. Inecuații. Sisteme. Totalități. Bunu Ion,
profesor universitor
3 06.04.2019 Șiruri de numere reale. Limite de șiruri.Limite de funcții. Funcții continue. Berzan Rodica,
conferențiar universitar
4 13.04.2019 Proprietăți generale și aplicații ale funcțiilor derivabile. Chicu Olga,
lector universitar
5 20.04.2019 Primitive. Integrale nedefinite. Integrale definite. Aplicații. Tacu Mariana,
lector universitar
6 11.05.2019 Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. Elemente de teoria probabilităților.
Elemente de statistică matematică și calcul financiar.
Leahu Alexei,
profesor universitar 
7 18.05.2019 Geometrie în plan și spațiu Balcan Vladimir,
conferențiar universitar
8 25.05.2019 Elemente de trigonometrie. Chircu Pavel,
conferențiar universitar
9 01.06.2019 Elemente de algebra superioară. Chircu Pavel,
conferențiar universitar

Orele se vor preda în aud. F303, et.3, CORPUL-F, ASEM.

Orele sunt gratuite și vor avea loc de la 1300 la 1500 în sămbetele indicate în tabel.

Date de contact 
Șef-departament Econometrie și Statistică Economică, prof.univ., dr. Ion Pârțachi - tel.022-402984
Șef-Secția Studii, dezvoltare curriculară și managementul calității , dr.hab, conf.univ. Sergiu Baciu - tel.022-402706

23.03.2019. Transformări identice ale expresiilor. Numere complexe. Profesor: lector universitar Olga Chicu

30.03.2019. Ecuații. Inecuații. Sisteme. Totalități. Profesor: profesor universitar Ion Bunu

06.04.2019. Șiruri de numere reale. Limite de șiruri.Limite de funcții. Funcții continue. Profesor: conferențiar universitar Rodica Berzan

13.04.2019. Proprietăți generale și aplicații ale funcțiilor derivabile. Profesor: lector universitar Olga Chicu

20.04.2019. Primitive. Integrale nedefinite. Integrale definite. Aplicații.. Profesor: lector universitar Tacu Mariana