Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Dacă dorești să-ți ușurezi pregatirea la matematică și să-ți verifici cunoștințele la cele mai importante teme te invităm la ASEM
 sambatatemaProfesorul
1 23.03.2019 Transformări identice ale expresiilor. Numere complexe Chicu Olga,
lector universitar
2 30.03.2019 Ecuații. Inecuații. Sisteme. Totalități. Bunu Ion,
profesor universitor
3 06.04.2019 Șiruri de numere reale. Limite de șiruri.Limite de funcții. Funcții continue. Berzan Rodica,
conferențiar universitar
4 13.04.2019 Proprietăți generale și aplicații ale funcțiilor derivabile. Chicu Olga,
lector universitar
5 20.04.2019 Primitive. Integrale nedefinite. Integrale definite. Aplicații. Tacu Mariana,
lector universitar
6 11.05.2019 Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. Elemente de teoria probabilităților.
Elemente de statistică matematică și calcul financiar.
Leahu Alexei,
profesor universitar 
7 25.05.2019 Geometrie în plan și spațiu Balcan Vladimir,
conferențiar universitar
8 25.05.2019 Elemente de algebra superioară. Chircu Pavel,
conferențiar universitar
9 01.06.2019 Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. Elemente de teoria probabilităților.
Elemente de statistică matematică și calcul financiar.
Leahu Alexei,
profesor universitar 

Orele se vor preda în aud. F303, et.3, CORPUL-F, ASEM.

Orele sunt gratuite și vor avea loc de la 1300 la 1500 în sămbetele indicate în tabel.

Date de contact 
Șef-departament Econometrie și Statistică Economică, prof.univ., dr. Ion Pârțachi - tel.022-402984
Șef-Secția Studii, dezvoltare curriculară și managementul calității , dr.hab, conf.univ. Sergiu Baciu - tel.022-402706

23.03.2019. Transformări identice ale expresiilor. Numere complexe. Profesor: lector universitar Olga Chicu

30.03.2019. Ecuații. Inecuații. Sisteme. Totalități. Profesor: profesor universitar Ion Bunu

06.04.2019. Șiruri de numere reale. Limite de șiruri.Limite de funcții. Funcții continue. Profesor: conferențiar universitar Rodica Berzan

13.04.2019. Proprietăți generale și aplicații ale funcțiilor derivabile. Profesor: lector universitar Olga Chicu

20.04.2019. Primitive. Integrale nedefinite. Integrale definite. Aplicații.. Profesor: lector universitar Tacu Mariana

25.05.2019. Elemente de algebra superioară. Profesor: Conf.univ.,dr. Chircu Pavel

25.05.2019. Geometrie în plan și spațiu. Profesor: conferențiar universitar Balcan Vladimir