Cu genericul: „CONTABILITATEA – ÎN ERA PROVOCĂRILOR”

Pot participa studenți și masteranzi de la profilul economic

IMPORTANT

Înregistrarea cercetărilor: 02.05.18 (pe suport de hârtie cu semnătura autorului și conducătorului)

Etapa preliminară: 14.05.18 (prezentarea cercetării, bir. 324 bl. C)

Etapa finală: 17.05.18 ora 13.00, bir. 203 bl. F, ASEM, mun. Chişinău

PREMII: Cele mai bune cercetări vor fi premiate

RELEVANT: Lucrările vor fi publicate într-o ediție specială a Revistei „EUROPEAN JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE & BUSINESS” USV, Suceava, România, cu îndeplinirea condițiilor de publicare

 

CERINŢE de prezentare a articolelor științifice spre publicare

EXEMPLU/MODEL DE ARTICOL