Anunț publicat în ziarul ”Timpul” la 7 septembrie 2018

Academia de Studii Economice din Moldova
anunţă concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice:
Profesor universitar

Departamentul Management – 2
Departamentul Business Internațional – 1
Departamentul Finanțe și Asigurări – 1
Departamentul Econometrie și Statistică Economică – 1

Conferențiar universitar

Departamentul Management – 1
Departamentul Comerț, Turism  și Alimentație Publică – 1
Departamentul Business Internațional – 1
Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare – 1
Departamentul Drept – 2
Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică – 1
Departamentul Finanțe și Asigurări – 1
Departamentul Informatică și Managementul Informației – 1

Lector universitar

Departamentul Limbi Moderne (limba engleză) – 1
Departamentul Informatică și Managementul Informației – 1

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web www.ase.md, rubrica Cadrul legal, Acte normative, Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21 septembrie 2010.

Notă: La concurs nu pot participa persoanele de vârstă pensionară.

Termenul de depunere a actelor – 30 de zile din data publicării anunțului.

Adresa noastră:  mun.Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, tel.0 22 402 846