Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

 Elaborate în conformitate cu
Hotărârea CSŞDT al AŞM
nr. 147 din 25.06.2015

Analele ASEM este o publicaţie ştiinţifică de profil (Ştiinţe Economice), revistă acreditată cu categoria C, editată în 2 numere pe an de Academia de Studii Economice din Moldova, ISSN 1857 – 1433.

Instrucţiuni pentru autori

Analele ştiinţifice reprezintă un volum de scrieri ştiinţifice originale  nepublicate şi neprezentate pentru publicare în alte ediţii.

 1. Cerințe generale
  1. Articolele se vor elabora în limba engleză.
  2. Tehnoredactarea se va realiza cu ajutorul procesorului Times New Roman, caractere 12.
  3. Un articol poate avea maximum 8 pagini.
  4. Titlul se va scrie cu Bold, cu majuscule.
  5. La autori, numele cărora se vor plasa în dreapta, imediat după titlu se va preciza titlul ştiinţific, instituţia, localitatea, ţara, e-mailul.
  6. Lucrarea va conţine un rezumat (abstract în engleză) cu un volum de până la 250 cuvinte.
  7. Se vor selecta obligatoriu minimum 5 cuvinte-cheie şi codul JEL - Journal of Economic Literature Classification System.
  8. Lucrarea va conţine o introducere, unde se vor formula scopul, problemele tratate, modul de abordare a problemei, argumentele de rigoare.
  9. Corpul lucrării se va scrie spaţiat la 1,5 rânduri. Tabelele şi figurile trebuie să se încadreze pe o singură pagină. Nu folosiţi note de subsol, ci doar notele de la finalul lucrării. Trimiterile se fac doar la sursele din Bibliografie. Explicaţi abrevierile, utilizaţi terminologia recunoscută. La organizarea corpului lucrării aveţi grijă să descrieţi subiectele şi analizele datelor, să includeţi metodele detaliate pentru a putea urmări materialul, formulaţi clar rezultatele, interpretaţi implicaţiile acestora.
  10. Concluziile sunt necesare.
  11. Bibliografia, referinţele bibliografice, lista bibliografică se va face în ordine alfabetică la sfârşitul lucrării conforme cu Regulile pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare (ISO 690:2010, IDT)
 1. Două recenzii anonime asupra lucrării din partea specialiştilor în domeniu sunt obligatorii. Selectarea recenzenţilor se face de către colegiul de redacţie dintr-o bază de date cu experţi în domeniu.
 2. Prezintă materialele pentru publicare numai cadrele didactice cu titlu ştiinţific ale ASEM. Prezentarea lucrărilor se va face personal, în variantă electronică şi pe hârtie, semnată de autor(i).
 3. Lucrările, care nu corespund cerinţelor de faţă nu pot fi publicate.
 4. Responsabilitatea privind justeţea şi veridicitatea materialelor prezentate revine autorilor.

Informații suplimentare: tel. 402-993, dr. Eugeniu Gârlă, șef-serviciu „Știință”, redactor - şef adjunct

Articolele pentru primul număr al anului în curs vor fi  prezentate  serviciului  „Ştiinţă”  (blocul B, biroul  610)  de la 2 ianuarie până la 1 martie, iar pentru numărul doi între 1 octombrie şi 30 decembrie.