Admiterea
2014
 

Oferta educationala

Facultățile, specialitățile / domeniile de formare profesională, formele de studii și limba de instruire la Admiterea – 2012 în Academia de Studii Economice din Moldova, la ciclul I, Licență

Nr. d/o Facultatea Specialitatea / domeniul de formare profesională,
(ciclul I - 3 (4) ani; licență)
Codul Limba de instruire Forma de studii
I. Business și Administrarea Afacerilor Business și administrare
Marketing și logistica
Merceologie și comerț
TurismTehnologia și managementul alimentației publice
Managementul proprietății intelectuale
Achiziții
363.1
362.1
369.1
812.1541.1
363.3
363.2
rom/rus
rom/rus
rom/rus
rom-eng
rom-fr
rus
rom
rom/rus
rom/rus
rom/rus
zi, f/red
zi, f/red
zi
zi
zi
zi, f/red
f/red
zi, f/red
zi
zi
II. Economie Generală și Drept Economie generală
Drept
Administrație publică
Asistență socială
366.1
381.1
313.1
331.1
rom/rus
rom/rus
rom
rom
zi, f/red
zi, f/red
zi
zi, f/red
III. Relații Economice Internaționale Economie mondială și Relații Economice Internaționale

365.1

rom-eng.
rom-fr.
rus
zi
zi
zi
IV. Finanțe Finanțe și bănci

364.1

rom /rus
rom-eng.
zi, f/red
zi
V. Contabilitate Contabilitate 361.1 rom/rus zi, f/red
VI. Cibernetică, Statistică și Informatică economică Statistică și previziune economică
Cibernetică și informatică economică
Informatică
Management informațional
Informatică aplicată
367.1
368.1
444.1
444.2
444.3
rom/rus
rom/rus
rom/rus
rom/rus
rom/rus
zi
zi, f/red
zi
zi
zi

Перечень специальностей

Нр.
п/п
Факультеты Специальность
(I цикл – 3 (4) года обучения)
Код Язык обучения* Форма обучения **
I. Бизнес и Деловое
Администрирование
Бизнес и администрирование
Маркетинг и логистика
Товароведение и торговля
ТуризмТехнология и менеджмент общественного питания
Менеджмент интеллектуальной собственности
Закупки
363.1
362.1
369.1
812.1541.1
363.3
363.2
рум/рус рум/рус
рум/рус
рум-анг.
рум-фр.
рус
рум
рум/рус
рум/рус
рум/рус
д/о, з/о
д/о, з/о
д/о
д/о
д/о
д/о, з/о
з/о
д/о, з/о
д/о
д/о
II. Общая Экономика
и Право
Общая экономика
Право
Публичное администрирование
Социальнное обеспечение
366.1
381.1
313.1
331.1
рум/рус
рум/рус
рум
рум
д/о, з/о
д/о, з/о
д/о
д/о, з/о
III. Международные
Экономические
Отношения
Мировая экономика и международные экономические отношения

365.1

рум-анг.
рум-фр.
рус
д/о
д/о
д/о
IV. Финансы Финансы и банки 364.1 рум/рус
рум-анг
д/о, з/о
д/о
V. Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 361.1 рум/рус д/о, з/о
VI. Кибернетика,
Статистика и
Экономическая
Информатика
Экономическая статистика и прогнозирование
Экономическая кибернетика и информатика
Информатика
Информационный менеджмент
Прикладная информатика
367.1
368.1
444.1
444.2
444.3
рум/рус
рум/рус
рум/рус
рум/рус
рум/рус
д/о
д/о, з/о
д/о
д/о
д/о
* рум – румынский язык обучения
рус – русский язык обучения
анг – английский язык обучения
фр – французский язык обучения
* * д/о - дневное обучение
з/о - заочное обучение
 1. La învăţământul cu frecvenţă redusă studiile se efectuează numai în bază  de contract cu achitarea taxei pentru studii la toate specialităţile / domeniile de formare profesională.
 2. Înmatricularea  în  bază  de  contract  cu  achitarea  taxei  pentru studii la  toate  specialităţile,  învăţământul  cu  frecvenţa  la  zi  şi cu frecvenţă redusă, se  va efectua după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
 3. Durata studiilor pentru ciclul I (studii superioare de licenţă):
  1. La învățământul cu frecvență la ZI: (cu excepția specialităților „Drept” și „Tehnologia și managementul alimentației publice”):
   • pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, studii medii speciale, studii superioare de scurtă durată  (tip colegiu) şi studii superioare universitare:   3 ani.
  2. La învăţământul cu frecvenţă la zi la domeniuile de formare profesională / specialitatea „Drept” și „Tehnologia și managementul alimentației publice”:
   • pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, studii medii speciale, studii superioare de scurtă durată (tip colegiu) şi studii superioare universitare: 4 ani.
  3. La învățământul cu frecvență redusă:
   • pentru toate categoriile de admitere, durata studiilor la învățământul cu frecvenţă redusă este mai mare cu un an decât la învăţământul cu frecvenţă la zi.
 4. Grupele academice la toate specialităţile / domeniile de formare profesională şi formele de învăţământ se formează cu un număr de cel puţin 20 persoane. În caz contrar, candidaţilor li se va propune înmatricularea la o altă specialitate / domeniu de formare profesională, la alegere.

  Candidaţii  la  concurs vor  achita  o  taxă de înscriere în mărime de 30 lei. În baza deciziei Senatului ASEM, copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan, sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

Contacte:
Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09
Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06
Școala Masterală: 40-29-39
Școala Doctorală: 40-29-92
Comisia de admitere: 22-27-32
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii
web: http://www.ase.md
Realizare & suport: Axente Victor.
Numarul vizitelor: 75279