Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Irina CROTENCO
Conducător ştiinţific:
COTELNIC Ala, profesor universitar, doctor habilitat în...
Pretendent:
Ecaterina GHERMAN
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în...
Pretendent:
Natalia ȚÎMBALIUC
Conducător ştiinţific:
Ala COTELNIC, doctor habilitat în științe...
Pretendent:
Marina POPA
Conducător ştiinţific:
Boris CHISTRUGA, doctor habilitat în ştiinţe...
Pretendent:
Niculina APETRI
Conducător ştiinţific:
Elena TURCOV, doctor habilitat în ştiinţe economice,...