Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Roman ZUBCO
Conducător ştiinţific:
Natalia LOBANOV
Consiliul...
Pretendent:
Victoria POSTOLACHE
Conducător ştiinţific:
Victoria COCIUG, doctor în economie,...

 

Pretendent:
Dumitru SIMONOV
Conducător ştiinţific:
Boris CHISTRUGA, prof....
Pretendent:
Veronica MIDARI
Conducător ştiinţific:
Aurelia TOMȘA, conf. univ....
Pretendent:
Iurie CHIRINCIUC
Conducător ştiinţific:
Vadim COJOCARU prof. univ. dr
Consiliul...