Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Timofei Olga
Conducător ştiinţific:
Victoria COCIUG, doctor în economie,...
Pretendent:
Vasile HINCU
Conducător ştiinţific:
Maria CIUBOTARU, doctor habilitat în...
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat
Pretendent:
Alic Bîrcă
Consultant...
Pretendent:
Roman ZUBCO
Conducător ştiinţific:
Natalia LOBANOV
Consiliul...
Pretendent:
Victoria POSTOLACHE
Conducător ştiinţific:
Victoria COCIUG, doctor în economie,...