Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Nadejda IANIOGLO
Conducător ştiinţific:
Ala LEVITSKAIA
Consiliul Ştiinţific...
Pretendent:
Alina IANIOGLO
Conducător ştiinţific:
Dmitri PARMACLI, prof. univ. dr.hab
...
Pretendent:
Corneliu MUNTEANU
Conducător ştiinţific:
Dumitru MOLDOVAN, prof.univ.,dr.hab., m.c. al...
Pretendent:
Viorica CERBUȘCA
Conducător ştiinţific:
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie,...
Pretendent:
MOROI Tatiana
Conducător ştiinţific:
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie,...