Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Alla LEVITSKAIA
Conducător ştiinţific:
COTELNIC Ala, doctor habilitat în ştiinţe...
Pretendent:
Niculina APETRI
Conducător ştiinţific:
Elena TURCOV, doctor habilitat în ştiinţe economice,...
Pretendent:
Ana NEDELCU
Conducător ştiinţific:
BOTNARI Nadejda, doctor în economie,...
Pretendent:
Nadejda IANIOGLO
Conducător ştiinţific:
Ala LEVITSKAIA
Consiliul Ştiinţific...
Pretendent:
Alina IANIOGLO
Conducător ştiinţific:
Dmitri PARMACLI, prof. univ. dr.hab
...