Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Marina POPA
Conducător ştiinţific:
Boris CHISTRUGA, doctor habilitat în ştiinţe...
Pretendent:
Niculina APETRI
Conducător ştiinţific:
Elena TURCOV, doctor habilitat în ştiinţe economice,...
Pretendent:
MUSCA Snejana
Conducător ştiinţific:
ONOFREI Alexandr, doctor habilitat în...
Pretendent:
ROŞCA-SADURSCHI Liudmila
Conducător ştiinţific:
SOLCAN Angela, doctor în...
Pretendent:
CERNIT Rodica
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în științe economice,...