Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Olga CONENCOV
Conducător ştiinţific:
Rodica HÎNCU, doctor habilitat în economie,...
Pretendent:
Irina MOVILĂ
Conducător ştiinţific:
Ala COTELNIC, doctor habilitat în științe...
Pretendent:
Grigori BORTĂ
Conducător ştiinţific:
Serghei OHRIMENCO, doctor habilitat în...
Pretendent:
Cătălina ILCIUC
Conducător ştiinţific:
Alic BÎRCĂ, doctor habilitat în...
Pretendent:
Irina NICOV
Conducător ştiinţific:
Ion PALADI, doctor habilitat în științe economie, profesor...