Cautare site
www.ase.md Start | Facultati si Subdiviziuni | Parteneri | @ase.md | bibliotec@ | forum | Contact ro | en
Sa afli despre noi
Mesajul Rectorului
Membrii Senatului ASEM
Cartea A.S.E.M.
 
Decizii Senat ASEM
Managementul calităţii
Informații privind activitatea ASEM
Activitate științifică și editorială
Sa inveti la A.S.E.M
Absolvenți 2014 NEW
Învăţământ continuu
Specialitatile oferite
Studii cu frecventa redusa
Studii de Master
Studii la Școala Doctorală
Studenţi internaţionali
Regulamente de organizare a studiilor
  Divertisment
Colegiul National de Comert
Comisia de Etica
Asociaţia Economiştilor
Senatul Studenţesc ASEM
Radio A.S.E.M.
Incubatorul de afaceri ASEM
AIESEC
Orarul lectiilor
Cerere de cazare în cămin
  Noutati si anunturi
 
În atenția studenților ASEM!

ASEM anunţă concurs de selectare a studenţilor  pentru efectuarea mobilităţii studenţeşti în cadrul universităţilor din România pentru o perioade de un semestru sau un an academic în baza Programului de cooperare şi asistenţă încheiat între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România.

Termenul de aplicare este pînă la 12 mai 2014 (ora 1700).

Dosarul complet se va depune la Serviciul Relaţii Externe ASEM, pe suport hârtie si format electronic şi va include:

 • CV detaliat al candidatului
 • Scrisoare de motivare (intenţie)
 • Certificat academic
 • Cerere completată

Informaţii suplimentare: Serviciul Relaţii Externe ASEM, Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 604, Tel. 022402743, aesminternational@gmail.com

În atenția studenților ASEM anglofoni, Anul I, frecvenţă la zi!

ASEM anunţă concurs de selectare a studenţilor pentru efectuarea mobilităţii studenţeşti în cadrul Universităţii Economice din Cracow, Polonia, pentru o perioadă de un semestru în baza acordului de colaborare existent între Universităţile Partenere

Termenul de aplicare este pînă la 12 mai 2014 (ora 1700).

Dosarul complet se va depune la Serviciul Relaţii Externe ASEM, pe suport hârtie si format electronic şi va include:

 • CV detaliat al candidatului
 • Scrisoare de motivare (intenţie)
 • Certificat academic
 • Cerere completată
 • Paşaport valabil
 • Certificat care atestă cunoaşterea limbii engleze (în cazul deţinerii)

Informaţii suplimentare: Serviciul Relaţii Externe ASEM, Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 604, Tel. 022402743, aesminternational@gmail.com

În atenția  doctoranzilor ASEM!!!

Parteneriatul Erasmus Mundus EMP-AIM pentru Moldova, Ucraina şi Belarus anunţă prelungirea perioadei de depunere a actelor pînă la data de 15 iunie 2014În atenţia studenţilor care îşi fac studiile la alte instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova!

Transferul studenţilor, pentru anul universitar 2013-2014, de la o altă instituţie de învăţământ în Academia de Studii Economice din Moldova se efectuează:

 • la orice formă de studii, cu permisiunea rectorilor instituţiilor respective;
 • la orice an de studii, cu excepţia primului şi ultimului an;
 • dintr-o instituţie de învăţământ superior din alt stat, cu aprobarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi cu avizul favorabil al rectorilor instituţiilor respective.
  La cererea de transfer se vor anexa:
 • actul de studii în baza căruia s-a efectuat admiterea (diploma de bacalaureat cu anexa respectivă, atestat etc.);
 • situaţia academică (certificatul academic) pe anii de studii;
 • copia buletinului de identitate;
 • 4 fotografii (3x4);
 • extras din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).
Actele vor fi prezentate în biroul 304 (Bloc A), Zilnic, orele 1300 - 1500

Transferul studentilor se admite numai în baza de contract cu achitarea taxei pentru studii.


Doriţi să vorbiţi fluent nu doar în limba maternă? Avem o soluţie!

ACADEMIA de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA și CENTRUL de INSTRUIRE LINGVISTICĂ

Oferă cursuri de: ENGLISH, FRANÇAIS, DEUTSCH, RUSĂ, ITALIANO, ESPAŇOL, ROMÂNA

Program de dezvoltare pentru copii (7-12 ani)
la „Maison de Savoir” ASEM!!!

Vrei copilul tău să înveţe franceza prin implicarea în activităţi interesante în cadrul unor ateliere de creaţie?
„Maison de Savoir” ASEM
oferă această oportunitate prin Programul de Dezvoltare Pentru Copii, care include:

 • Vizionarea filmelor / săptămânal
 • Ateliere artistice / conform orarului
 • Acces Biblioteca
 • Acces Centru multimedia

Programul de Dezvoltare cultivă copiilor gustul pentru cunoaştere şi cercetare, îi determină să îşi dorească să citească, să înveţe şi să exploreze cât mai multe lucruri interesante şi fascinante.

Pentru mai multe detalii: Academia de Studii Economice a Moldovei, Str.Capriana , Bl. "C"; Tel/fax: (022) 402-878, (022) 402-743; maison_des_savoirs@yahoo.fr, http://casacunostintelor.ase.md/

ArcGIS Desktop I: Iniţiere în SIG (Sisteme Informaţionale Geografice)

Dintre toate sectoarele de activitate, marketing-ul este probabil unul dintre cele mai evidente în care poate fi aplicat SIG, deoarece marketing-ul ține de cerere (clienții) și de ofertă (puncte de vânzare cu amănuntul, centre comerciale). Atât cererea, cât și oferta pot fi ușor puse pe hartă, avînd o locație geografică. Prin urmare, acești factori sunt interesanți pentru a fi analizate cu ajutorul unui SIG.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ASEM!
(ciclul I, licență, ciclul II, masterat)

Stimați studenți, prin prezenta vă informăm, că în conformitate cu ”Regulamentul privind promovarea anului de studii”, aprobat prin decizia Senatului ASEM nr. 10 din 29.06.2012:

 1. Studenții, care au restanțe din anul precedent de studii și care nu vor acumula un număr de 40 puncte credite (din cele 60 necesare pentru promovarea anului) până la 30 septembrie 2013, vor fi exmatriculați, cu dreptul de repetare a anului de studii.
 2. Studenții, care au restanțe din anul precedent de studii, dar vor acumula până la 30 septembrie 2013 cel puțin 40 puncte credite (din cele 60 necesare pentru promovarea anului):
  1. vor putea fi promovați la anul următor de studii, cu condiția recuperării creditelor-restanțe pe parcursul anului universitar 2013-2014, în baza unui contract-adițional la cel de bază, încheiat cu ASEM, și cu achitarea unei taxe-suplimentare pentru recuperarea creditelor-restante;
  2. vor fi exmatriculați, cu dreptul de repetare a anului de studii, în cazul în care nu-și vor exprima dorința să recupereze creditele-restanță, și nu vor încheia un contract-adițional.

Vă dorim doar succese!

Consiliul de administrație

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ULTIMULUI AN DE STUDII!

Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul I, licență, se finalizează cu elaborarea și susținerea tezei de licență.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerințe, care țin de conținutul acestui proces:

 1. Termenul limită de selectare și aprobare a temei tezei de licență la catedra de profil - 30 septembrie 2013.
 2. Înregistrarea în sistem de către fiecare student a intenției de elaborare, susținere a tezei de licență și respectare a termenilor stabiliți, conform instrucțiunii, care poate fi consultată la catedra de profil. Termen limită – 30 noiembrie 2013.
 3. Teza de licență se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei și aprobat de șeful catedrei de profil.
 4. Fiecare student-absolvent este obligat să depună teza, în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucțiuni și parole pe care le poate primi la catedra de profil, în scopul testării antiplagiat și a unui exemplar al tezei în original la catedră cu acordul conducătorului științific. Termenul limită – 12 mai 2014.
 5. Susținerea publică a tezelor de licență, admise spre susținere, însoțite de avizul conducătorului științific și al șefului de catedră va avea loc în perioada 2 iunie – 21 iunie 2014.

Stimați studenți, în vederea finalizării cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectați cerințele de mai sus și vă dorim numai succese!

Consiliul de administrație


Academia de Studii Economice a Moldovei,
partenerul oficial pentru Republica Moldova al Forumului Economic Mondial,
prezintă Raportul Global privind Tehnologiile Informaţionale 2013


A V I Z

Sub egida Federaţiei Moldovenească de Fotbal şi catedrei de sport al ASEM se creează
ECHIPA FEMININĂ DE FOTBAL - A S E M.

University Scholarships for Moldovan students at the Stockholm School of Economics in Riga
 

 
Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2014 (Ediţia a XII-a)

Academia de Studii Economice din Moldova organizează în perioada 4 - 5 aprilie 2014 Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători (doctoranzi, masteranzi şi studenţi).

Arhiva noutatilor

Start | Facultati si Subdiviziuni | @ase.md | lib.ase.md | forum | Informatii de contact

© Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2005.
Concept si design: Axente Viktor. E-mail: viktor@ase.md
Vizitatori unici: Vizitatori unici
Total vizite: Total vizite